Toneel Theatre

 

De Kunst om zich zelf te Grimeeren

Delvoye Clement

+/- 1942, De West-Vlaamsche Boekhandel, Kortrijk

En nu de moraal... 1895 - 1936 // En nu de moraal... 1936 - 1981 (Geschiedenis van het Nederlands cabaret)

Ibo Wim

1981, A.W. Sijthoff, Alphen aan den Rijn

Festivan der liefde door de Rotselaarse toneelgroep

Het Vlaamsch Toneel, inzonderheid in de XIX° Eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Toneelkring "De Morgenstar" van Brussel

Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman Thz.

1927, J. Colassin & Co, Drukkers, Brussel