Filosofie Psychologie Philosophie

 

Handboek Filosofie

Matthias Vogt

2006, Rebo International

De mens en zijn handschrift

Theo J. van der Wal

1947, L.J. Veen Amsterdam / Het Kompas Antwerpen

De Mythe van de minderheid / Nieuw racisme Volksheid nationaal-socialisme

De naakte aap (Over de enige apensoort zonder haar, de mens)

Morris Desmond

1993, A.W. Bruna Uitgevers b.v. Utrecht

Depressieve en Manisch Depressieve Stoornis (Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden)

W.A. Nolen

1997, Uitgeversmaatschappij Tirion, Baarn

Emotionele intelligentie (Emoties als sleutel tot succes)

Daniel Goleman

1997, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen

Zetesis (Bijdragen op het gebied van de Klassieke Filologie, Filosofie, Byzantinistiek, Patrologie en Theologie) (Door Collega's en Vrienden aangeboden aan Prof. Dr. Emile De Strijcker naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag)

Album Amicorum

1973, De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen/Utrecht

Sokrates' leven en dood - Feest Symposium - Euthyfron, Socrates' verdediging, Kriton, Faidon

Plato

1995, Atheneum - Polak & Van Gennep, Amsterdam

Psychology

Bernstein, Clarke-Stewart, Roy, Wickens

1997, Houghton Mifflin Company, Boston - New York

De Wijsbegeerte van de 20ste Eeuw (Wat zijn de achtergronden van de hedendaagse wijsbegeerte...)

Delfgaauw Bernard Dr.

1974, Wereldvenster, Baarn