Boeken over Aalst - Livres sur Alost

"Ik heb een steen verlegd" Marcel De Bisschop (1907-1991)

Gunnar Callebaut en Johan Velghe
2004. Dejonghe, Ieper

1470 De Kapel van de H. Geest 1970 - Armenzorg te Aalst

Frits Courteaux

1970, Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon

25 Postkaarten Aalst

Samengesteld door wijlen Jo Beeckman

Uitgegeven door de Slegte

77 Momenten (Authentieke verhaaltjes uit Aalst)

Pol De Paepe

Uitgegeven i.s.m. de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon en Pol De Paepe in 1987

Aalst - Alost - L'Empereur et Roi

L'Empereur et Roi

Chers & bien-amés,    Nous vous envoyons ci-joint une Représentation des Députés des deux Villes & Pays d'Alost, vous chargeant de Nous y rendre votre avis. A tant, chers & bien-amés, Dieu vous ait en sa sainte Garde. De Bruxelles le 25. Mai 1781. Par ordonnance de Sa Majesté étoit signé P. Maria, & au pied étoit, aux Députés de la Province de Flandre.

Accorde à Son Original, témoin le Sous-Signé Conseiller de Sa Majesté & Actuaire des Etats de Flandres.

Getekend

Aalst - Artsen, het Hospitaal, de Gemeenschap en het Medicaliseringsproces in België 1242-1940

Strijpens H.

1997, Siesegemcomité, Aalsters Stedelijk Ziekenhuis

Aalst - De poëzie van een stad

Jos Ghysens - Marc De Vilder

1995, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis

Aalst - Historiek de Oude Straten - 8e Aflevering - April 1915

Petrus Van Nuffel

1915, De Vooruitgang, Aalst

Aalst - Historiek de Oude Straten - 9e Aflevering - September 1915

Petrus Van Nuffel

1915, De Vooruitgang, Aalst

Aalst - Historiek der oude straten - 3de aflevering Maart 1914

Petrus Van Nuffel

1914, De Vooruitgang, Aalst

Aalst - Historiek der oude straten - 4de aflevering Maart 1914

Petrus Van Nuffel

1914, De Vooruitgang, Aalst

Aalst - Historiek der Oude Straten 3de Aflevering - Maart 1914

Van Nuffel Petrus

1914, De Vooruitgang, Aalst

Aalst - Oilsjt - Dichter tussen Schilders + Verder Leven in mijn Gedichten van Jan D'haese

Jan D'Haese

Gerrit Baten Aalst 1959

René Bekaert Aalst 1938

Walter Schelfhout Aalst 1942

Guy van den Eeckhaut Aalst 1961

Marijke van der Elst Aalst 1961

Aalst - Stadsbeelden uit het verleden

Van den Steen Joeri

1994, De Klaroen NV, Nazareth

Aalst - Stadsbeelden uit het verleden (Luxe-uitgave)

Van Den Steen Joeri

1994, De Klaroen NV, Nazareth

Aalst in kaart, beeld, prent - Vijf eeuwen iconografie en cartografie van Aalst

Collectief

1976, Dirk Martenscomite, Aalst

Aalst in Vlaanderen Van de achttiende tot begin twintigste eeuw

Jos Ghysens, Freddy Caudron, Guido Saey

2020, Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis.

Aalst Karnaval

Ghysens Jos, Wauters Frans Singelijn Fons

1975, Veys, Tielt

Aalst Stadsbeelden uit het verleden

Joeri Van den Steen

1994, Uitgeverij De Klaroen, Nazareth

Aalst Toneelstad

Collectief

1968, De Toneelverenigingen van Aalst

Aalst Zomer 1940

Jos Ghysens, Jacques De Vos

1975, Uitgeverij Veys, Tielt

Aalsters Karnavalboek 1986-1990

Antoine Van der Heyden & Stefaan Vinck

1990. vzw Documentatiecentrum "Aalst Karnaval"

Aalsterse Artistieke Capriolen alsook op de vreemden

1998, Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst

Aesculaap Achterna - Den gelen bijbel der artsenijenconste zonder grenzen

1995, Kaiserlycke Soevereine Caemere der Draeckenieren tot Aelst

Analen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aalst - Alostum Christianum (Chapitre I)

Roegiers Julien

1904, Spitaels-Schuermans, Alost